O metodzie

Skąd się wzięła metoda?

Z powodu chaosu

jaki panuje w brytyjskich podręcznikach. Ich autorzy nie czują specyfiki naszego języka, zatem nie mogą nam skutecznie pomóc.

Z powodu zasadniczych różnic

zwłaszcza w składni, pomiędzy językiem polskim, odmianowym i angielskim, który jest językiem pozycyjnym. Istnieje zatem cały szereg tematów z którymi większość Polaków nie może sobie poradzić, a metodyka nie ma rozwiązań na te problemy.

Istota D-Method


Metoda porządkuje materiał tak językowy, jak i metodyczny tworząc logiczną całość opartą na algorytmach języka angielskiego opracowanych graficznie w postaci licznych gier zmieniających myślenie z języka polskiego na angielski. To sprawia, że uczeń dostaje bardzo konkretne narzędzia do sprawnej komunikacji w obrębie wszystkich umiejętności językowych. Pracę na zajęciach uzupełnia praca ucznia w domu na atrakcyjnych programach internetowych i przede wszystkim Platformie.

D-Method proponuje następujące rodzaje kursów:

  • Kursy, które uczą języka jako takiego dla klientów w dowolnym przedziale wiekowym – stacjonarno-warsztatowe przez cały rok oraz tygodniowe intensywne (głównie latem)
  • Metodyczne dla rodziców Edukacji Domowej
  • Ogólne konferencje metodyczne „Inspiracja” dla szkół i innych środowisk edukacyjnych
  • Implantacje metody w szkołach Montessori, prywatnych i językowych według umowy licencyjnej
  • Zakładanie klubów gier D-Method

Organizacja materiałów i kursów D-Method odbywa się według stałego koloru kolorystycznego który ułatwia kontrolę nad wieloma procesami w trakcie nauki języka.

Kursy prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania według standardu D-Method: Yellow (podstawowy) | Red (elementarny) | Blue (zaawansowany)

Każdy poziom składa się z 4 modułów, którym przypisane są stałe kolory:

  • zielony
  • różowy
  • pomarańczowy
  • niebieski

Każdy moduł jest samodzielnym kursem, który uczy języka jako takiego lub jest kursem metodycznym. Każdy kurs buduje ścianę nośną języka angielskiego, czyli dotyka samego sedna gramatyki skupiając się przy tym na najtrudniejszych kwestiach dla Polaków. Kursy mają charakter konwersacyjny, bazują na autorskich grach oraz filmach, dzięki czemu kursant przechodzi przez materiał danego modułu bez stresu. Metoda zanurza w języku i równocześnie go porządkuje dając graficzne narzędzie do myślenia po angielsku.