Skąd się wzięła metoda

Z powodu chaosu
jaki panuje w brytyjskich podręcznikach.
Ich autorzy nie czują specyfiki naszego języka, zatem nie mogą nam skutecznie pomóc.

Z powodu zasadniczych różnic
zwłaszcza w składni, pomiędzy językiem polskim, odmianowym i angielskim, który jest językiem pozycyjnym.
Istnieje zatem cały szereg tematów z którymi większość Polaków nie może sobie poradzić, a metodyka nie ma rozwiązań na te problemy.

Istota D-method

Metoda porządkuje materiał tak językowy, jak i metodyczny tworząc logiczną całość opartą na algorytmach języka angielskiego opracowanych graficznie w postaci licznych gier zmieniających myślenie z języka polskiego na angielski. To sprawia, że uczeń dostaje bardzo konkretne narzędzia do sprawnej komunikacji w obrębie wszystkich umiejętności językowych. Pracę na zajęciach uzupełnia praca ucznia w domu na atrakcyjnych programach internetowych.

D-Method proponuje następujące rodzaje kursów:

  • Kursy, które uczą języka jako takiego dla klientów w dowolnym przedziale wiekowym – stacjonarne, tygodniowe intensywne i weekendowe intensywne
  • Metodyczne dla rodziców Edukacji Domowej
  • Ogólne konferencje metodyczne „inspiracja” dla szkół i innych środowisk edukacyjnych
  • Implantacje metody w szkołach Montessori, prywatnych i językowych według umowy licencyjnej
  • Zakładanie klubów gier D-Method

Organizacja materiałów i kursów D-Method odbywa się według stałego kodu kolorystycznego, który ułatwia kontrolę nad wieloma procesami w trakcie nauki języka.

Kursy prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania według standardu D-Method:
Yellow (podstawowy) | Red (elementarny z akcentem na czasy) | Blue (zaawansowany)

Każdy poziom składa się z 4 modułów, którym przypisane są stałe kolory:

  • zielony
  • różowy
  • pomarańczowy
  • niebieski

Każdy moduł jest samodzielnym kursem, który uczy języka jako takiego lub jest kursem metodycznym. Każdy kurs buduje ścianę nośną języka angielskiego, czyli dotyka samego sedna gramatyki skupiając się przy tym na najtrudniejszych kwestiach dla Polaków. Kursy mają charakter konwersacyjny, bazują na autorskich grach oraz filmach, dzięki czemu kursant przechodzi przez materiał danego modułu bez stresu.

Pobierz całą ofertę programową

Pobierz PDF

Materiały własne D-Method dostępne wyłącznie na kursach metody

Dwie książki teoretyczne Danki Borys, autorki metody

Kilkanaście plansz gramatycznych do gier

Zestaw gier gramatycznych i komunikacyjnych

Zeszyty gramatyczne You can do it!